ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

WALKA DUCHOWA W UMYŚLE

WALKA DUCHOWA W UMYŚLE (część I)

Kochani bracia i siostry,

Nasz umysł steruje naszą wolną wolą. Bóg, kiedy stworzył każdego z nas, dał nam wolną wolę,tj. wolny wybór. Nawet decyzja, czy człowiek przyjmie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, zależy od nas, a nie od Boga. Jezus mówi nam w Marka 16:16, że opcja wierzyć czy nie wierzyć należy do nas: "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

To znaczy, że nikt nie jest zmuszany, aby wierzyć. Inicjatywa wierzyć czy nie zależy od każdego człowieka. Tak samo jest z naszym szukaniem Boga. Szukamy Go albo nie, to my mamy zdecydować, wybrać, czyli rozsądzić umysłem.

Kiedy Pan Jezus mówił o Bożych przykazaniach w Mateusza 22:37, tłumaczył w jaki sposób mamy kochać Boga: "A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.” (BW).

Jeżeli byśmy nie mieli panowania nad naszym umysłem, nie byłoby potrzeby, aby Pan Jezus tłumaczył, że miłość musi też przychodzić z naszego umysłu (rozumu). Wielu z nas myśli, że od momentu, kiedy staliśmy się nowym stworzeniem po przyjęciu Jezusa Chrystusa, panowanie w naszym umyśle całkowicie należy do Boga. 2 Koryntian 5:17 “Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (BW). Tutaj zaczynają się problemy. Zobaczmy co Boże Słowo mówi nam w Rzymian 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”. (BW)

W momencie, kiedy staliśmy się nowymi stworzeniami, zaleceniem Ducha Świętego jest abyśmy odnowili swoje umysły. To znaczy, że nasze umysły muszą być zgodne z myślą Chrystusową: 1 Koryntian 2:16 "Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.” (BW)

Mieć myśli Chrystusowe nie oznacza, że przestajemy panować nad naszym umysłem. Przeciwnie, mamy mieć myśli tożsame, tj. takie, jakie miał Pan Jezus.

Nie daremnie Paweł mówił, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, 1 Koryntian 6:12 “Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (BW). Paweł wiedział, że musi panować nad swoim umysłem, aby nie popełniać czynów przeciwko Ewangelii i w ten sposób być nieposłusznym Bogu.

Szatan bardzo dobrze wie, że mamy odpowiedzialność panowania nad naszym umysłem. Z tego powodu próbuje na wszelkie sposoby przekonać nas do czynienia rzeczy niezgodnych ze Słowem. W jaki sposób on to czyni?

Wszystko to, co uważamy za dobre, czynimy, ponieważ zostaliśmy przekonani o tym. Jeżeli jestem przekonany, albo ktoś nas przekonał do czegoś, to to teraz będzie wzorem do naśladowania albo do wykonania. Innymi słowy, jeżeli jestem przekonany, że coś jest dobre, a to w rzeczywistości jest złe, zrobię te złe rzeczy myśląc, że to jest dobre.

Dam jeden przykład, w jaki sposób szatan przekonał kogoś, aby popełnił grzech:

 • 1 Mojżeszowa 3:1-6
  "A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.” (BW)

Bóg zakazał Adamowi i Ewie, aby jedli z drzewa, które było w środku ogrodu Eden. Z pewnością szatan chciał doprowadzić do tego, aby ten nakaz został złamany. Więc próbował przekonać Ewę, że jeżeli zje owoc z tego drzewa, nic złego jej się nie przytrafi. Szatan namawiał Ewę i ją przekonał. W końcu Ewa skosztowała owoc z tego drzewa i dała go Adamowi i on też go zjadł. Mężczyzna i kobieta z własnej woli myśleli w zły sposób i popełnili grzech.

Szatan nie panował nad umysłem Adama i Ewy. Kusił aż do skutku i doprowadził do tego, że!

W Rzymian 8:5-6,9 Słowo potwierdza, że my ludzie mamy skłonność do robienia rzeczy, o których myślimy: "Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój... Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.” (BW)

Więc, możemy zdefiniować w tym tekście dwa rozdziały umysłu:

 • Umysł cielesny

 • Umysł Chrystusowy

Naszym obowiązkiem jest przestać myśleć w sposób cielesny i zacząć myśleć w sposób Chrystusowy. Myśl Chrystusowa jest potężną bronią przeciwko szatanowi i jego demonom.

Myślenie Chrystusowe nie przychodzi od razu, to jest proces. Ten nowy sposób myślenia wzrasta w nas każdego dnia, gdy trwamy w społeczności z Bogiem.

Kiedy czytamy Słowo, warto zauważyć, w jaki sposób Pan Jezus reagował w różnych sytuacjach. Na przykład w Mateusza 5:39; 43-44 "A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi... Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,” (BW)

Jezus nie mówi do nas, abyśmy poniżali się przed ludźmi, ale aby zwyciężać zło dobrem, Rzymian 12:21 “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

To jest jeden z punktów od którego zaczynamy myśleć w sposób Chrystusowy. Łukasza 6:45 "Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.” (BW)

Podstawową rzeczą w różnych sytuacjach w życiu każdego z nas jest zapytać albo mówić : "Na moim miejscu, co Pan Jezus by uczynił?"

Taka postawa pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób nasz nieprzyjaciel okrada nasz umysł, budując mury dookoła naszego umysłu, aby nas osłabić.WALKA DUCHOWA W UMYŚLE (część II)

Kochani bracia i siostry,

W pierwszej części tego słowa zobaczyliśmy, że to my mamy odpowiedzialność, czy będziemy się skłaniać do rzeczy cielesnych czy do duchowych w Chrystusie. (Rzymian 8:5-6). Zobaczyliśmy też jeden z punktów, który może poprowadzić nasz umysł do odnowienia, (Rzymian 12:2) to znaczy myśleć jak Jezus. To my musimy to uczynić! To jest nasza część, z Bożą pomocą! Bóg przez Ducha Świętego pokazuje nam zawsze właściwy kierunek. Więc my z wolną wolą mamy podjąć decyzję aby odnowić umysł. W Rzymian 12:2, Słowo nie mówi "I Bóg zmieni i odnowi wasze umysły", ale mówi "...się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego". Kto potrzebuje chcieć i decydować o odnowieniu umysłu – to my z Bożą pomocą!

W tej drugiej części zobaczymy, w jaki sposób szatan wykorzystuje sytuację i buduje mury dookoła naszego umysłu. Zobacz co Słowo nam mówi w 2 Koryntian 4:4 "W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” (BW)

Kiedy czytamy ten werset dwie rzeczy są jasne:

 • diabeł (bóg tego świata z małego “b”) ma siłę aby zaślepić umysły (rozumy)

 • on zaślepia też rozumy bezbożnych

Szatan również ma siłę, aby zaślepić tych, którzy są w Chrystusie, nie tylko bezbożnych! Jeżeli damy mu dostęp w naszym umyśle, to on będzie działał aby nas zaślepić.

Przykład: Myślę, że każdy z nas już widział piękny dom z wielkim murem dookoła. Jednym ze znaczeń tego muru jest to aby nie móc zobaczyć co jest w środku. Pole widzenia jest ograniczone z powodu muru. Jest dokładnie tak jak diabeł czyni z ludzkim umysłem: buduje mury dookoła umysłu i z tego powodu nie ma pola widzenia poza tym murem.

Niedawno mówiliśmy o dawaniu dostępu szatanowi aby nas atakował. Jak to się dzieje? Aby zacząć, miejmy równowagę i nie dajmy szatanowi “super mocy”. Bóg JEST wszechwiedzący, diabeł NIE jest. Bóg zna nasze myśli, ale diabeł nie. Tylko jako przykład pomiędzy różnymi sytuacjami w Biblii. Sam Pan Jezus powiedział, że Bóg Ojciec wie wszystko za nim kiedy Mu powiemy, czytamy w Mateusza 6:32 "Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” (BW); Bóg Syn, Jana 21.17 “Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje” (BW); Bóg Duch Święty, 1 Koryntian 2.10 “1 Kor. 2:10 “Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże” (BW).

W całej Biblii NIE znajdziemy żadnego wersetu, który pokaże nam że szatan ma moc bycia wszechwiedzącym. Jeżeli nie ma w Biblii, nie powinniśmy wymyślać tych rzeczy, ponieważ w taki sposób możemy popełnić grzech, Objawienie 22:18-21 “Obj. 22:18-21 “Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen” (BW).

Więc wielkie pytanie jest: W jaki sposób diabeł i jego demony dowiedzą się o naszym słabym punkcie w naszym umyśle “życiu” i dokładnie atakują nas w to miejsce aby nas osłabić, jeżeli on nie jest wszechwiedzący?

Rzecz funkcjonuje mniej więcej tak: Diabeł zaczyna szukać w nas kilku wzorów zachowań związanych z naszą zachętą, które są w naszym życiu.

Wiele razy te zachęty sam diabeł może przynosić nam w formie prawdziwej strzały od złego, którą on rzuca w nas, na przykład: lęk, niepokój, trwoga, pokuszenie, strach itd.

Otrzymuje sygnał z naszego umysłu , dowiaduje się czy ten punkt jest w nas słaby czy nie. 1 Piotr 5.8 “Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (BW).

Klasyczny przykład: demony rzucają strzałę pokuszenia dla pewnego wierzącego mężczyny, który zna Boże Słowo i jest żonaty: Pojawia się na jego drodze pewna piękna dziewczyna, pełna uroku i bardzo zachwycająca.

Ten mężczyzna ma dwie podstawowe alternatywy: skłaniania swoich myśli, aby poddać się urokowi tej dziewczyny “kobiety” i w przyszłości popełnić z nią wszeteczeństwo, albo położyć w praktyce zlecenie Ducha Świętego, aby trzymać się z dala od niej, bo wszeteczeństwo jest grzechem, który może przeszkodzić temu mężczyźnie wejść do Królestwa Bożego, 1 Koryntian 6:9 “Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy” i Objawienie 21:8 “Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga” (BW).

Zobacz z odwagą, że decyzja zależy od wolnej woli tego mężczyzny w jego umyśle. Związane z zachętą (strzała od złego) w życiu tego mężczyny, nieprzyjaciel wie czy będzie kontynuował atak w ten punkt w umyśle człowieka czy nie.

Teraz najważniejsze: Nieprzyjaciel będzie miał tylko odpowiedź pozytywną, jeżeli mężczyzna da mu dostęp, aby on mógł to kontynuować. Więc w taki sposób szatan odkryje słaby punkt i uwięzi umysł tego mężczyny z murem wszeteczeństwa, itd. Efezjan 4:27 ”Nie dawajcie diabłu przystępu” (BW) 1 Piotr 5:9 “Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie” (BW)

Jest to pewien rodzaj “próby i błędu”, że diabeł uczyni aż do skutku aby odkryć słabe punkty w ludzkich umysłach. Tylko jest coś takiego, że szatan bardziej trafia niż błądzi, ponieważ jest on inteligentny, wie doskonale w jaki sposób atakować umysł i pobudza do popełnienia grzechu.

Dam tutaj bardzo ciekawą ilustrację: Możemy powiedzieć, że istnieją dwie osoby które walczą o nasz umysł: jedna z tych osób jest w naszym wnętrzu, jest to Duch Święty. Drugą jest szatan, który przychodzi z zewnątrz ze swoimi złymi strzałami.

Słowo pokazuje nam również, że my podejmujemy decyzje na co skłonimy nasz umysł, w Efezjan 2:3 “Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; (BW)

W tym wszystkim dochodzimy do wniosku, że nasz umysł oprócz tego że jest mieszkaniem naszej duszy jest też wielkim polem do bitwy duchowej.

Zostaje jeszcze następne wielkie pytanie: W jaki sposób unikać tych wszystkich strzał od złego, aby nie trafiły w nasz umysł? Na pierwszym miejscu, nasz nieprzyjaciel nie przestanie rzucać tych wszystkich strzał przeciwko nam, dlatego że należymy do Chrystusa. Postawą Kościoła jest i zawsze musi być przeciwstawianie się szatanowi i jego demonom, Jakuba 4:7 “Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (BW).

Ale, aby tak było, potrzebne jest poddawać się Bogu, włączając w to nasz umysł. Wszystko zaczyna się w Rzymian 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (BW)

Więc, odnawianie naszego umysłu jest potrzebne. Słowo pokazuje nam w jasny sposób w Marka 12:30, że też z całego naszego umysłu powinniśmy kochać Boga: potrzebujemy mieć umysł Chrystusa! Nie ma innego wyjścia!

"Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.” (BW)

Wielkim błędem jest, iż większość ludzi myśli, że kiedy nawrócą się do Chrystusa, ich umysły natychmiast są zmienione i że nie muszą już nic robić. Rzeczywistość nie jest taka. Odnawianie umysłu jest procesem który może trwać długo albo krótko, zależy od każdego z nas.

Duch Święty zawsze będzie nas uczył abyśmy poddawali nasz umysł Bogu od momentu kiedy stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Smutne jest, że wielu z nas poprostu nie uczy się, nie widzą albą nie przyjmują nauki od Ducha Świętego i trwają w starym myśleniu zachowując się jak stare stworzenie. W taki sposób umysł w dalszym ciągu skłania się ku rzeczom cielesnym.

Wiele razy jest tak, że umysł jest bezczynny. Osoba nawróci się do Boga i myśli, że jej umysł teraz nie znajduje się pod jej panowaniem, ale w Bożym panowaniu. Czy chcesz zobaczyć oczywisty i często popełniany błąd? Osoba czyta co jest napisane w Rzymian 8:37 "Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.” (BW)

Więc ta osoba mówi: Jestem więcej niż zwycięzcą, teraz już nic nie muszę robić. To jest błąd, czy ktoś już widział zwycięstwo bez żadnej walki? Zwycięstwo możesz odnieść tylko kiedy walczysz i zwyciężasz. Ten werset nie potwierdza, że już nie musimy walczyć, ale że musimy walczyć bo w Chrystusie z pewnością zwycięstwo należy do nas.

Osobę z bezczynnym umysłem szatan potrzebuje ponieważ może on nią manipulować i panować nad nią jak chce.

Idę jeszcze dalej: Ciekawe jest dlaczego podczas ćwiczenia jogi albo czegoś w tym stylu, osoba musi mówić coś albo wydawać jakieś dziwne dźwięki aby umysł był pusty? Rzymian 12:2, nie mówi nam aby nasz umysł był pusty albo bezczynny, ale uczy nas abyśmy odnawiali i wypełniali go w Chrystusie! Innymi słowy, wstrzemięźliwość “panowanie nad sobą” jest warunkiem do odnowienia naszego umysłu w umysł Chrystusowy, 1 Koryntian 2:16 “Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.” (BW)

Następny klucz biblijny jest w 2 Koryntian 10:3-5 "Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,” (BW)

Przez te wersety Bóg daje nam jasne zlecenie, abyśmy uwolnili nasz umysł od nieprzyjaciela i poddali go Chrystusowi.

Nasza broń duchowa niszczy siłę, strzałę od nieprzyjaciela, którymi są mury dookoła naszego umysłu, itd.

Jaka to jest broń? Boże Słowo, modlitwa, uwielbienie itd.

Możemy dojść do wniosku, że kiedy więcej czytamy i poznajemy Boże Słowo to prowadzi nas do częstszej modlitwy, uwielbiania Boga i do bliższej relacji z Nim. W taki sposób również poprowadzimy nasze myślenie (umysł) aby był równy umysłowi Chrystusowemu.

Inicjatywa wychodzi od nas, jako część naszego posłuszeństwa Panu. Bóg chce nas w całości, i w to włącza również nasz umysł.WALKA DUCHOWA W UMYŚLE (część III)

Kochani bracia i siostry,

W drugiej części tego słowa zobaczyliśmy kilka punktów, które pomagają zidentyfikować nam możliwy atak przez nieprzyjaciela w naszym umyśle. Jeden z punktów znajdujemy w 2 Koryntian 4:4 "W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” (BW).

To znaczy:

- że diabeł ma inteligentne strategie, aby spróbować zaślepić nasze umysły opierając się na naszym niedowiarstwu i braku poznania.

- że diabeł i jego demony dowiadują się o naszych słabych punktach w naszym umyśle, choć nie są wszechwiedzącymi.

W końcu, dowiedzieliśmy się, że nasz oręż , który dał nam Bóg, niszczy mury nieprzyjacielskie w naszym umyśle, ale tylko wtedy, gdy kiedy nasz umysł zgodny jest z umysłem Chrystusowym. Znajdujemy w 2 Koryntian 10:3-5 "Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,” (BW).W tej trzeciej części, zobaczymy najwyższy stopień walki duchowej, do której może dojść w naszym umyśle: kiedy nasz umysł wchodzi w konflikt. Aby zacząć mówić o tym konflikcie, czytamy w Rzymian 3:23 "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,” (BW).

Tutaj, Duch Święty ostrzega nas, że nasza natura jest grzeszna. Innymi słowy, my wszyscy urodziliśmy się grzesznikami. Mówiąc w skrócie od momentu kiedy Adam i Ewa popełnili grzech, w 1 Mojżeszowa 3. Oni byli nieposłuszni Bogu, dali dostęp diabłu, który mógł zniszczyć człowieka w grzechu. Adam i Ewa dosłownie oddali ten świat w ręce szatana. Sam diabeł ze śmiałością mówił to dla Pana Jezusa w Łukasza 4:5-6 "I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. i rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę.” (BW).

Z tego również powodu Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie 1 Jana 3:8 “Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” (BW). Grzeszna natura człowieka była treścią rozmowy Pana Jezusa z Nikodem, w Jana 3:3-6 "Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest” (BW).

Pan Jezus wiedział bardzo dobrze o grzesznej naturze człowieka i ostrzegał Nikodema, aby człowiek mógł powrócić do Bożego Królestwa, jest potrzebne by narodził się z Ducha.

To znaczy, Pan Jezus mówił Nikodemowi, że ten który nie narodzi się na nowo zawsze będzie miał tendencję, aby działać w ciele i nigdy w Duchu, bo taka jest dalej jego natura.

Nasz nieodnowiony umysł działa w cielesny sposób i zawsze będzie miał tą tendencję. Potrzebne jest więc zmienić tą sytuację, pierwszym krokiem jest narodzić się na nowo, przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Jana 1:12 “Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,” (BW).

Tylko w taki sposób Duch Święty zaczyna działać w nas, zawsze próbując zrównać nasz charakter do charakteru Chrystusa, dostosowując nasz umysł z Chrystusowym. Jest to dokładnie tak jak Paweł napisał w 1 Koryntian 2:14-16 "Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.” (BW).

Następnymi krokami jest nasza odpowiedzialność związana z przymierzem między Bogiem przez Jezusa Chrystusa.

Duch Święty zawsze będzie nam pomagał zmienić nasz umysł, od nas zależy czy przyjmiemy ją, czy też nie - mamy wolną wolę i mamy odpowiedzialność przyjmować tę naukę, pomoc od Niego albo nie. Jeżeli jesteśmy uparci i nie przyjmujemy tej pomocy, nawet przyjmując Jezusa do naszego życia nie jesteśmy w rzeczywistości zmienieni. Z tego powodu widzimy wielu braci i sióstr w Chrystusie, że w ich życiu nie ma żadnej zmiany. Zmiana zaczyna się od naszego umysłu, duszy i ducha! To znaczy, że ta zmiana musi być we wnętrzu człowieka!

Paweł, na przykład, był jednym z największych prześladowców chrześcijan. Po nawróceniu, zaczął kochać i naśladować Chrystusa w duchu i prawdzie. On tak wyrażał swój charakter przed nawróceniem w Galacjan 4:29 "Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według Ducha, tak i teraz,” (BW).

Czy Paweł przemienił swój umysł “w mgnieniu oka”. Oczywiście, że nie. On przechodził cały proces odmiany. Wiele osób nie rozumie, że proces może trwać. Odnawianie umysłu jest procesem, który może trwać długo albo krótko, zależy od każdego z nas.

Zwróć swoją uwagę na to: Każde przymierze jest jednym układem zawartym pomiędzy dwoma stronami. Przymierze z Bogiem w Jezusie Chrystusie jest takie samo. Bóg zawsze czyni Swoją część, ale my również musimy wypełnić swoją część. Mieć inicjatywę, pragnienie, aby zmienić nasz umysł, charakter i serce jest naszą częścią przymierza.

Jeśeli chodzi o człowieka, często nie dopełnia swojej części -, my ludzie potykamy się i zaniedbujemy: Do tego punktu chcę dojść:

W procesie odnawiania umysłu wiele razy mamy konflikty.

Z pewnością wiele razy będziesz walczył ze swoim “JA”, bo umysł będzie chciał myśleć w sposób cielesny a nie według Ducha. Kiedy dojdzie do tego momentu, wielu zatrzyma się, zrezygnują i wracają do starego życia cielesnego.

Bóg szuka mężczyzn i kobiet według Swego serca, tak jak było z Dawidem. Dawid błądził bardzo często. On zabijał, popełniał wszeteczeństwo. Możesz zobaczyć, że on nie był żadnym “super bohaterem” i nie był doskonały. On był jak my.

Różnicą jest taka, że Dawid nigdy nie rezygnował i zawsze kontynuował szukanie Boga, często prosząc o przebaczenie z prawdziwym upamiętaniem. Zawsze był poddany nauce Boga Ojca. Bóg nigdy nie przestał zauważać Dawida jako człowieka według Jego serca, Dz.AP. 13:22 “A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją.” (BW).

Zachowanie Dawida często możemy zauważyć w psalmach. Bóg czeka na takie zachowanie od nas, to znaczy, abyśmy podporządkowali się Jemu i przyjęli zmiany według Jego poleceń, abyśmy coraz bardziej zbliżali się do charakteru Chrystusa.

Konflikt w umyśle jest jedną bardzo poważną bitwą, która jest nieunikniona w każdym z nas, dziś albo jutro i tak ją stoczymy.

W jaki sposób możemy przygotować się do bitwy, aby ją zwyciężyć? Jednym z kluczy do zwycięstwa jest nasza WIARA, napisane jest w 1 Jana 5:4-5 " Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (BW).

Aby zacząć zwyciężać świat (nasza tendencja myślenia w cielesny sposób), potrzebna jest niezachwiana wiara. Wiara niezachwiana jest taka, że kiedy upadamy nie tracimy zachęcenia, wstajemy ponownie, aby kontynuować nasze chodzenie.

Ważne jest skomentować tutaj, że będą momenty, w których będzie potrzeba przyjąć i rozpoznać gdzie błądziliśmy. Wiele razy widzimy diabła we wszystkich sytuacjach, zrzucamy na niego naszą winę, aby uniknąć odpowiedzialności, że błąd jest w nas, który przychodzi od naszego “JA” i prowadzi nas do wielu grzesznych sytuacji.

Jeżeli będą się dziać takie rzeczy albo już się dzieją, bądź pokorny przyjmuj, że zbłądziłeś i oddaj to Bogu, aby On mógł uleczyć tą ranę. Bóg jest Bogiem który leczy!!!

Istnieją sytuacje, kiedy atakują nas bezpośrednio wojska nieprzyjacielskie szatana. Wówczas w umyśle powstaje konflikt. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, staniemy się niewolnikami

Te wersety poniżej ostrzegają nas o tym:

 • Przypowieści 5:22
  "Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu.” (BW)

 • Galacjan 5:1

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.” (BW)

 • Jana 8:32-34

I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.” (BW).

Kilku mężów w Biblii też przychodzili przez sytuacje konfliktu w umyśle. Piszę o trzech, którzy uczą nas o trzech bardzo ważnych lekcjach abyśmy mogli zwyciężyć konflikt w umyśle. • JOZUE

W roździale 7 księgi Jozuego, Jozue i jego wojska już panowały w mieście Jerycho, i przygotowywali już atak, aby zdobyć kolejne miasto Aj. Przyjęli kierowanie i instrukcję od Boga. Zaatakowali Aj i zostali pokonani przez mieszkańców tego miasta. Jozue natychmiast miał konflikt w swoim umyśle, czytamy w Jozuego 7:7-9 "I rzekł Jozue: Ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu! O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia twego?” (BW).

Jozue zachowywał się poprawnie w tej sytuacji: prosił o rozeznanie Boga, na temat tej sytuacji która się wydarzyła. To jest lekcja dla nas od Jozuego. Bóg natychmiast dał jemu odpowiedź w Jozuego 7:10-11 "A Pan rzekł do Jozuego: Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył: Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy.” (BW).

Bóg objawił, że był jeden wyłom przez który nieprzyjaciel wszedł. W tej sytuacji był jeden płaszcz babiloński i również inne rzeczy które Achan ukradł, nie szanując Bożych poleceń. Jozuego 7:21 “Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie” (BW).

Poproś o rozeznanie Boga, co teraz z tobą się dzieje, albo może się dziać! Duch Święty teraz albo potem pokaże ci dlaczego jest ten konflikt w umyśle.

Grzech Achana, pokazuje nam jak przerażającą rzeczą, jest kiedy znajduje się grzech w zborze. Z powodu grzechów paru osób, całe zbory mają wielkie straty. Bóg nie działa tam gdzie jest grzech. Jozuego 22:20 “Czy gdy Achan, syn Zeracha, targnął się na to, co było obłożone klątwą, nie zwrócił się gniew przeciwko całemu zborowi izraelskiemu? A chociaż on był pojedynczym człowiekiem, to nie sam jeden zginął za swój grzech” (BW). Izajasza 59:1-2 “Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (BW).

 • JOB

Job był osobą prawą przed Bogiem Joba 1:1 “Był mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.” (BW). Nawet Job – mąż prawy został zaatakowany przez szatana, gdyż ten wyprosił u Boga o pozwolenie na inwazję. W pierwszej próbie Job (stracił dzieci i cały majątek) trwał stanowczo, Joba 1:20-22 "Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon, i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.” (BW).

W drugiej części próby (wrzody), on też trwał stanowczo, ale zwróć uwagę na jeden detal: własna żona Joba zaczęła mu mówić bzdury do jego uszu, Joba 2:9-11 "I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go.” (BW).

Potem przyszli niby przyjaciele Joba (Elifaz, Sofar i Bildad) i mieli dwa bardzo nieprzyjacielskie zachowania:

 1. Zostali z Jobem siedem dni, tylko patrząc na niego bez wypowiedzenia żadnego słowa; napewno ta sytuacja bardzo niepokoiła Joba, i zaczął być niecierpliwy, przeklinał, od rozdziału 3. 1. Dosłownie mówili oni, że Bóg zesłał na Joba te nieszzcęścia, ponieważ on popełnił grzech przeciwko Bogu. I to było wielkie kłamstwo, bo Job był nienaganny i prawy wobec Boga (Joba 1:1). Ci “przyjaciele” byli używani przez szatana i mówili więcej bzdur do uszu Joba, aby go obłożyć poczyciem winy. Job dokońca słuchał wszystkich tych bzdur i dalej przeklinał sam siebie. Do momentu kiedy Bóg objawił się mu w Joba 41 i pocieszył go.

O to lekcja: Nawet w sytuacjach konfliktu w umyśle, nie słuchaj tych różnych bzdur! To jest narzędzie nieprzyjaciela, aby spróbować podważyć istniejące w nas słowo prawdy i zwyciężyć walkę duchową w naszym życiu.

Bóg odpowiadał przyjaciołom Joba ( Joba 42:7 )“A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: Mój gniew, zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job.” (BW), i dał wszystko dwójnasób Jobowi.

Zwróć uwagę, że powodem tych wszystkich narzekań Joba nie była sama próba, ale bzdury których on słuchał w czasie tego konfliktu. • PAWEŁ

Apostoł Paweł też miał konflikt w umyśle. On walczył przeciwko swojemu “JA” aby zwyciężyć tendencję swego umysłu do cielesności. Rzymian 7:18-23 "Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.” (BW).

Walka duchowa w umyśle nie jest wyłącznie nasza. Paweł też miał tę walkę. Czego Paweł nas uczy, to jest to że powinniśmy panować nad sobą, to znaczy mieć inicjatywę aby walczyć i zwyciężyć myślenia z grzesznymi tendencjami z pomocą Ducha Świętego.

Jeszcze raz powtarzam, że to jest proces który może trwać długo. Walka może nie skończyć się szybko, ale nigdy nie powinniśmy rezygnować. Pan Jezus nigdy nie zostawi nas samych w tej walce. On sam mówił tak w Jana 8:36 "Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (BW) Mat. 28:20 “... A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (BW).

Pozwól Duchowi Świętemu mówić do ciebie i uczyć cię! Nie zatwardzaj serca na Ducha Bożego! Zaakceptuj przemianę w umyślę, którą On ci proponuje. Uczeń Jezusa ma mieć ten sam charakter jak On! Judasz Iskariota nie miał takiego charakteru i my wszyscy wiemy co się z nim stało!

Kończąc to słowo, Duch Święty pomoże ci uwolnić twój umysł od konfliktu i zwyciężysz tą walkę duchową! Bóg jest z tobą!!!

 • 2 Koryntian 3:17
  "2 Kor. 3:17 “A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność” (BW).

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan


Polityka plików cookies