ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM!

BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM!

Efezjan 6:10-20

Istnieje świat duchowy, który nie jest widoczny, ale ma wielki wpływ w świecie fizycznym. Biblia mówi o aniołach Bożych i demonach jako o stworzeniach duchowych, które działają na ziemi. Przed nawróceniem człowiek jest niewolnikiem przez siłę złych duchów, ale nie ma świadomości tego, Ef 2.2-3.

Od momentu oddania się Chrystusowi, wierzący obejmuje intensywnie walkę duchową. Książe imperium ciemności od którego zostaliśmy uwolnieni, nie daje się pokonać – ale jest już pokonany. No i teraz? Będziemy lekceważyć te prawdy, albo będziemy stawiać czoło do bitwy? Jaką broń mamy? Dowiemy się tego w tym słowie.

I. DLATEGO, ŻE NIE POWINNIŚMY LEKCEWAŻYĆ BITWY DUCHOWEJ

a) Biblia często mówi na ten temat. Według Biblii istnieje ciągła, usilna bitwa między światłością i ciemnością, między Chrystusem a szatanem, między Kościołem a piekłem, 1 P 5.8-9. W Biblii są również różne fragmenty, które pokazują w jaki sposób duchy ciemności przynosili ciągłe cierpienia dla wielu osób:

*Szatan zakłócił życie Joba, Job. 1.12-19;

*Pan Jezus był kuszony przez diabła na pustyni, Mt 4.1-11;

*W czterech ewangeliach często napisane jest o działaniach diabelskich: garazeńczyk opętany przez legion demonów, Mk 5.1-20; młodzieniec który był wrzucony w wodę i w ogień, Mk 9.14; Maria Magadelena została uwolniona od siedmiu demonów, Łk 8.2; duchy choroby, Łk. 13.11-13;

*Ananiasz i Safira zostali zwiedzeni przez szatana, żeby skłamać Bogu, Dz.Ap. 5.1-4.

Żeby zwieść człowieka szatan nawet przebiera się w postać anioła światłości i jego słudzy są zdolni do noszenia masek, aby pokazać się że są sprawiedliwi, 2 Kor. 11.13-15.

b) W kontekście kulturalnym i religijnym naszego kraju w którym żyjemy, jest kolejny powód do tego aby nie lekceważyć bitwy duchowej. Polska jest dziś uważana jako jeden z krajów bardzo katolickich na świecie, mniej więcej 37 milionów ludzi są niewolnikami diabła, przez bałwochwalstwo. Musimy obudzić się do rzeczywistości w bitwie duchowej i w ten sposób przygotować się do zwycięstwa.

II. JAK ZNISZCZYĆ STRATEGIĘ NIEPRZYJACIELA

1. Poznać nieprzyjaciela. Paweł w Efezjan 6.12, mówi o pewnej hierarchi w królestwie ciemności.

a) Ci z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami, próbują poprowadzić człowieka do nieposłuszeństwa, do niepoddania sie Bogu. Zmieniają osoby na nieokazujące szacunku i nieposłuszne, Ef 2.2.

b) Te złe duchy działają też w taki sposób, że wzburzają sumienie człowieka, robiąc że poczucie winy będzie coraz większe, Zachariasza 3.1-5.

c) Niewidzialne złe stworzenia są oskarżycielami. Widzimy jasny przykład w Joba 1.1-12 kiedy diabeł zakwestnionował uczciwość i sprawiedliwość Joba. Jeżeli ty jesteś wierny Bogu, przychodzi diabeł i oskarża. Jeżeli ty nie jesteś wierny Bogu, diabeł klaszcze w ręce świętując twoją porażkę.

2. Poznać i przyjąć broń niebiańską, 2 Kor. 10.4-5. Naszą bronią do walki jest ofensywa i defensywa, 2 Kor 6.7. Zobaczmy:

a) Broń Ofensywna

Imię Jezusa. Fp 2.9-10. Jest bronią najpotężniejszą przeciwko nieprzyjacielowi. Ono ma autotytet nad aniołami, nad ludźmi i nad demonami. Jezus jest najwyższy od wszystkich nadziemskich władz, od zwierzchności, od mocy złych duchów, Ef 1.20-22.

Modlitwa. Ef 6.18. Ta broń kładzie nam bezpośredni kontakt ze światem duchowym. Modlitwa daje nam siłę, wyposaża nas abyśmy zdobywali terytorium które diabeł zajmował. Zobaczmy Marka 3: 23-29.

b) Broń defensywna, Ef 6.13-18. Pan zaopatrzył Swój Kościół w zbroje nadprzyrodzoną, abyśmy mogli mieć panowanie nad królestwem złego i mogli przeciwstawiać się mu, po to abyśmy wyszli z tej wojny zdrowi i zbawieni.

*Przyłbica zbawienia, w. 17. Paweł mówił, że ta część broni reprezentowała zbawienie, możliwe że miał na myśli Izajasza 59:17. Zbawienie chroni człowieka w Chrystusie żeby nie popadł w potępienie przez grzech.

*Opasawszy biodra swoje prawdą - w. 14. Prawdą jest Pan Jezus. Chrześcijanin musi być całkowicie połączony z Jezusem w doskonałej społeczności, Jana 15.2-7. Ta zbroja oznacza, że chrześcijanin jest okryty przez Pana Jezusa, i przyjmuje naturę moralną Chrystusa, Rzy. 8.29.

*Pancerz sprawiedliwości - w. 14. Wierzący okryty jest sprawiedliwością Bożą, Rzy. 3.21 i 5.1. Jego winy zostały ukrzyżowane na krzyżu z Chrystusem, Rzy. 13.12-14 i Ef 4.24.

*Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, w. 15. Znaczy mieć stanowczy fundament duchowy. Obuwszy nogi z gotowością, chęcią do zwiastowania ewangeli pokoju, Iz 52.7-9.

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan


Polityka plików cookies