ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

Nauka o Przebaczeniu

Nauka o Przebaczeniu

a) Nauka o Przebaczeniu

Zwróciliśmy już uwagę na definicję grzechu aby lepiej zrozumieć naukę o upadku. Powinniśmy pamiętać o trzech punktach na temat grzechu:

● Grzech Pierwotny: Grzech narodzony w sercu Adama, który został zasadzony przez kuszenie szatana (Rzymian 5:12; 1 Mojżeszowa 3). Pierwszą reakcją po zaszczepieniu grzechu, jest to że Adam i Ewa dowiedzieli się że są nadzy (1 Mojżeszowa 3.10).

● Grzech Wrodzony: Grzech który przeszedł na wszystkich ludzi, którzy narodzili się po Adamie. Każdy człowiek po Adamie narodził się z duchem martwym, w potępieniu grzechu (Psalm 51.7; Rrzymian 11.32). Kiedy człowiek przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela, Bóg przebacza mu grzechy, całkowicie oczyszcza poprzez odkupienie wykonane na krzyżu i przez Krew Jezusa, a następnie staje się on nowym stworzeniem (Jana 3.3). To Boże działanie w życiu człowieka nazywa się odnowieniem (Tytusa 3.5).

● Grzech Czynny Wybaczalny: Po tym jak człowiek ma już przebaczone grzechy, jest oczyszczony Baranka Krwią, odnowiony, jeszcze raz popełni jakiś grzech z własnej pożądliwości albo przez pokuszenie, może osiągnąć przebaczenie tych grzechów. Pan Jezus gwarantuje nam przebaczenie, poprzez Jego wstawiennictwo u Ojca, kiedy prosimy go o wybaczenie (1 Jana 1.9; 2.1). Biblia mówi nam w jasny sposób: “Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (BW).

Rozumiemy, że świat to znaczy ci którzy nigdy nie przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i oni zostaną w grzechu wrodzonym. Jeżeli umierają bez Chrystusa, to idą do piekła. Dla tych którzy zostali odnowieni jest taka możliwość aby popadli w grzech wybaczalny, który może zostać im przebaczony kiedy wyznają go Chrystusowi. Ci którzy są oddaleni od Boga, charakteryzują się tym, że trwają w grzechu. Trwanie w grzechu albo brak przebaczenia przynosi zatwardziałość przeciwko Duchowi Świętemu – Duch Święty chce prowadzić człowieka do pokuty i upamiętania, przekonać go o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ta zatwardziałość czyni go niewrażliwym, myśląc że nie potrzebuje przebaczenia i odnowienia. Trwanie w nieposłuszeństwie i odmawianie Duchowi Świętemu, może poprowadzić człowieka do buntu i odstępstwa od wiary. Kiedy tak się dzieje, ten człowiek upada od wiary i łaski, odnośnie takiego człowieka Biblia mówi: “Jest bowiem rzeczą niemożliwą,... ...powtórnie odnowić i przywieść do pokuty...” (Hb 6.4,6).

b) Grzech Nieprzebaczalny

Istnieją trzy szczególne czynniki, które prowadzą człowieka do utraty zbawienia:

Apostazja - Odstępstwo - Separacja od Chrystusa- odstępstwo od wiary (1 Jana 5.16). Kiedy człowiek znajduje się tak, zaczyna głosić różne nauki przeciwko nauce biblijnej (1 Tymoteusza 4.1-3; 2 Tymoteusza 3.1-5; 2 Piotra 3.1-3; Hebrajczyków 12.14-17).

Bunt - Buntuje się przeciwko dziełu Bożemu i Kościołowi (Żywe Ciało Chrystusa) (Judy 11-19; 1 Mojżeszowa 4.9). Jednym z przykładów może być Kain. Bóg nie przyjął jego ofiary, nie z powodu jej zawartości, ale z powodu buntu jego serca, i również buntu przeciwko Bogu.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu - Całkowite odmówienie głosowi, dziełu i ostrzeżeniu Ducha Świętego (Marka 3.29). Nazywane jest to grzechem śmiertelnym, o którym apostoł Jan mówił: (1Jana 5.16; Hebrajczyków 10:29-31).

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi to ciągłe i rozmyślne odrzucanie świadectwa

Ducha Świętego o Chrystusie, Jego Słowa i działania polegającego na

przekonywaniu o grzechu (J 16.7-11). Ci, którzy odrzucają głos Ducha Świętego i

opierają Mu się, pozbawiają się jedynej siły mogącej doprowadzić ich do

odpuszczenia grzechów.

Niewiara jest nieprzebaczalna. Jedyny grzech, którego Bóg nie może przebaczyć

jest to odrzucenie przebaczenia. Nieprzebaczony grzech jest to obojętny stan

moralny spowodowany przez ciągłe odrzucenie wiary w moc Bożą.

 

CO TO JEST BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU WEDŁUG NAUKOWCÓW Z DAWNYCH CZASÓW.

Kilku z nich mówi, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi jest upadkiem od łaski, albo stratą zbawienia.

W historii pierwotnego Kościoła, wielu naukowców pisało swoją opinię na ten temat:

Irineu – było to odrzucenie Ewangelii.

Atanásio – było to odrzucenie boskości Jezusa.

Orígenes – było to złamanie wszelkich praw po chrzcie.

Agostinho – było to zatwardziałość serc ludzkich, poprzez odrzucenie dzieł Chrystusa.

Burge – było to przypisywanie dla szatana dzieł, które Pan Bóg czynił;

Davis – przypisywanie cudów Chrystusa przez wpływ szatana.”Więc, miejmy wystarczającą bojaźń do Boga aby uniknąć popełninia tych trzech grzechów:

Grzech odstępstwa — oddalenie od Chrystusa: 1 Jana 5:16; Hebrajczyków 3:12; 10:26.

Grzech buntu — Przeciwko ludowi Bożemu i Bogu: 1 Mojżeszowa 4:8-9; Judy 11-19.

Grzech bluźnierstwa — przeciwko Duchowi Świętemu: Marka 3:29; Hebrajczyków 10:29.

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies