ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ


Sekta oznacza - indywidualne lub grupowe odejście od Słowa Bożego oraz przyjęcie i rozpowszechnianie własnych pomysłów lub innych kosztem prawdy. Jeżeli chodzi o religię jest to deprawacja ewangelii - II Tymoteusza 1.13. Określenie "hairesis" pojawia się pięć razy w Nowym Testamencie - patrz: Dzieje Apostolskie 5:17; 15.5; 24.5; 26.5; 28.22. Czytaj cały kontekst, aby zrozumieć tekst.


W sensie biblijnym "sekta" jest to każde odstępstwo od Świętej prawdy Bożej objawionej na stronach Pisma Świętego.


1. GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA SEKTY:
1.1. Nie przedstawiają Pana Jezusa w centrum uwagi, ale jego założycieli, proroków lub innych bogów, „świętych”;

1.2. Korzystają z
wyizolowanych tekstów biblijnych, ich interpretacji, bez zasady hermeneutyki, (Hermeneutyka jest nauką, która uczy nas norm i zasad interpretacji tekstu);

1.3. Korzystają z źródła władzy
poza Pismem Świętym: książki, interpretacje, sny, wizje, jeden „nieomylny” człowiek – co on mówi jest „święte”, na przykład „papież” itd. Ale, wiemy że nieomylny jest tylko Bóg. Świadkowie Jehowy używają Strażnicy jako źródła, a nie całego Pisma Świętego.

1.4. Generalnie ich założyciele mają niski poziom moralny.

1.5. Zbawienie jest uzyskiwane dzięki
staraniom, wysiłkom człowieka, uczynki.

 

UWAGA: Badanie herezji jest ważne, zwłaszcza ze względu na heretyckie nauczania pojawiających się fałszywych sekt, które są częścią biblijnej eskatologii – doktryna, która mówi o rzeczach w dniach ostatecznych. Apostołowie Piotr, Paweł i Jan napisali bardzo odważnie przeciwko heretykom - patrz: I Tymoteusza 4.1; II Piotra 2:1-3, I Jana 2:18-22.


2. JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ:
Sekta generalnie jest zidentyfikowana w pewnych punktach które głosi:

2.1. O Piśmie Świętym;
2.2. O osobie Boga;
2.3. O upadku człowieka i grzechu;
2.4. O osobie i dziele Chrystusa;
2.5. O zbawieniu i czasach ostatecznych.


Jeśli osoba albo „kościół”, który naucza o tych sprawach, nie zgodnych z Pismem Świętym, możemy być pewni, że mamy do czynienia z heretycką sektą. Aby móc zidentyfikować sektę, ty musisz znać Pismo Święte, nie poznasz Pisma Świętego jeżeli Go nie czytasz, przestań być leniwy(a) i zacznij czytać.


3. CZYNNIKI PROMUJĄCE POWSTAWANIE SEKT:
3.1. diabeł;
3.2. diaboliczne działanie w świecie -
II Koryntian 4:4;
3.3. diaboliczne działanie przeciwko Kościołowi -
Mateusza 13:25;
3.4. diaboliczne działanie wobec Słowa Bożego -
Mateusza 13:19;
3.5. fałszywa interpretacja, bez zasady hermeneutyki (Hermeneutyka jest nauką, która uczy nas norm i zasad interpretacji tekstu) - II Piotra 3.16;
3.6. zaniedbania Kościoła do głoszenia Ewangelii –
Mateusza 13:25; Marka 16.15-16.
3.7. duchowa niedojrzałość –
Efezjan 4.14.

 

Uwaga: Znaczenie dobrej nauki w kościele - I Tymoteusza 1.3; II Tymoteusza 3.5, Galacjan 5,1; Kolosan 2.6-7. W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan.


Polityka plików cookies