ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry?

Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry?

Jedna z prawd wyraźnie przedstawiona w Chrześcijańskich Pismach Greckich głosi, że Jezus Chrystus był podczas swego pobytu na ziemi Synem Bożym. Sam wiele razy wypowiadał się na ten temat wobec przeciwników. Ew. Jana 10:36. Całkowicie zgadzał się też z wyznaniem Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Ew. Mat 16:16-17.

Poza tym Chrześcijańskie Pisma Greckie jednoznacznie poświadczają, że Jezus narodził się z dziewicy Marii. Na przykład apostoł Mateusz mówi, że zanim Józef
i Maria zostali małżeństwem, Maria „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. Mateusz wyjaśnia, że spełniło się w ten sposób następujące proroctwo:
„Dziewica pocznie i porodzi Syna”. Takie samo znaczenie ma świadectwo Łukasza, według którego anioł Gabriel ukazał się dziewicy Marii i powiedział jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie i porodzi syna. Ew. Mat. 1:18-23;
Ew. Łuk. 1:30-35.

Jezus musiał się narodzić z dziewicy. Gdyby jego matka była mężatką i miała stosunek z Józefem, zanim poczęła z Ducha Świętego, nasuwałoby się słuszne pytanie, czyim synem był Jezus — Boga czy Józefa. A ponieważ nawet arcykapłan
w Izraelu mógł poślubić wyłącznie dziewicę, więc też całkiem słusznie Bóg posłużył się dziewicą do wydania na świat swego Syna.

Ale czy Maria musiała pozostać dziewicą po urodzeniu Jezusa i czy nią pozostała? Innymi słowy, czy Jezus był jej jedynym synem, czy też urodziła inne dzieci Józefowi? Czy Jezus miał braci i siostry — to znaczy ściślej mówiąc — przyrodnich braci i przyrodnie siostry (gdyż sam został poczęty z Ducha Swiętego)? Pismo Święte nie podaje żadnego powodu, dla którego Maria miałaby pozostać dziewicą. Urodzenie przez nią dalszych dzieci nie mogło mieć żadnego wpływu na Pana Jezusa. Ale czy urodziła dalsze dzieci, czy nie?

UWAGA: teza tutaj przedstawiona nie jest zgodna z Biblią, jest to stanowisko teologów rzymsko-katolickich: „Maria NIE urodziła dalszych dzieci” — mówią teolodzy rzymsko-katoliccy. W uwadze marginesowej do Ewangelii według
Św. Marka 6:1-6, (
New American Bible) napisano: „Kwestii braci Jezusa i jego sióstr Ew. Mk 6 w3 nie da się łatwo rozstrzygnąć na podstawie rozważań językoznawczych. (...) Nie byłoby kwestii znaczenia tych słów, gdyby nie wiara kościoła w wieczyste dziewictwo Marii”.

Jednakże w Piśmie Świętym bardzo trudno jest cokolwiek znaleźć na obronę poglądu o „wieczystym dziewictwie” Marii. Na przykład Mateusz podaje, że Józef „nie zbliżał się do Niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus”. Chociaż nie jest tu wyraźnie powiedziane, że Maria miała stosunki z Józefem po urodzeniu Jezusa, to jednak słowa Mateusza z pewnością zawierają taką myśl. To samo można powiedzieć o słowach Łukasza, że Maria „porodziła swego pierworodnego Syna”. Ew. Mat.1:25; Ew. Łuk. 2:7.

O tym, że miała inne dzieci poza Jezusem, świadczą wyraźnie pytania zadawane przez mieszkańców miasta, w którym Jezus się wychował, a więc ludzi dobrze znających jego rodzinę: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? (...) Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” Ew. Marka 6:2-3.

O tym, że Jezus miał cielesnych (przyrodnich) braci świadczy również fakt,
że pewnego razu powiedziano do niego:
„Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Ponadto czytamy, że „nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego”. Ew. Mat.12:47; Ew. Jana 7:5.

Co więcej czytamy też, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wśród ludzi zebranych w sali na piętrze pewnego domu w Jeruzalem byli, oprócz jedenastu apostołów, także inni wraz z „Marią, matką Jezusa, i z braćmi Jego”. Najprawdopodobniej byli więc w sali na piętrze również wtedy, gdy na 120 uczniów został wylany Święty Duch Boży (Dzieje 1:13-15; 2:1-4, NP). Jeszcze po wielu latach apostoł Paweł wspomniał o „braciach Pańskich”. 1 Kor.9:5.

Również zdarzenie, które zaszło, gdy Jezus miał 12 lat, kiedy Józef udał się razem
z rodziną do Jerozolimy na obchód święta, zdaje się wskazywać, że Maria miała jeszcze inne dzieci. W drodze powrotnej, dopiero gdy uszli dzień drogi, Maria zauważyła, że nie ma z nimi Jezusa. Gdyby był jej jedynym dzieckiem (które
w dodatku zostało poczęte w cudowny sposób), czy moglibyśmy przypuszczać,
że instynkt macierzyński Marii był tak dalece uśpiony, iż wyruszyła w drogę bez niego i przez cały dzień nie zauważyła jego nieobecności? Ale jeśli do tego czasu miała już z Józefem sześcioro lub więcej dzieci, to mogła być tak zajęta, że przez cały dzień nie zauważyła nieobecności Jezusa.
Ew. Łuk. 2:41-50.

Co prawda może się nasunąć pytanie: Jeżeli Maria miała inne dzieci, to dlaczego Jezus powierzył swą matkę apostołowi Janowi, zamiast któremuś z nich?
Po pierwsze, jego bracia mogli nie być obecni, gdy Go przybito do krzyża,
bo widocznie jeszcze w niego nie uwierzyli. A po drugie, spośród wszystkich uczniów Jan był Jezusowi najbliższy i łączyła go z nim więź duchowa, silniejsza niż jakakolwiek więź wynikająca z pokrewieństwa cielesnego.
Ew. Jana 19:26-27.
Semici posługując się greką używali wyrazów
adelphos oraz adalphe nie tylko w ich zwykłym znaczeniu [„bracia” i „siostry”], lecz również w odniesieniu
do siostrzeńców, siostrzenic, braci i sióstr przyrodnich oraz kuzynów”. Argument ten wysunął po raz pierwszy Hieronim, jeden z wcześniejszych
„Ojców Kościoła” katolickiego; pojawił się nie wcześniej niż w roku 383 n.e. Jednakże Hieronim
nie odwołał się ani do Biblii, ani do tradycji na poparcie swego stanowiska.
W późniejszych pismach wyraził nawet powątpiewanie w słuszność własnej teorii,
że gdy w Piśmie Świętym jest mowa o „braciach” Jezusa, że chodzi o jego „kuzynów”. —
St. Paul’s Epistle to the Galatians, Lightfoot.

Przecież gdyby chodziło o kogoś innego niż bracia lub siostry wówczas pisarze biblijni i postacie występujące w Biblii posługiwaliby się greckim słowem oznaczającym „krewnych”, mianowicie syngenon. Na przykład Jezus powiedział: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. Jezus wyraźnie robi tu różnicę między „krewnymi”
a domownikami.
Ew. Marka 6:4.

Taką samą różnicę Jezus uwydatnił, mówiąc: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów”. Ew. Łuk. 14:12; 21:16.

Dlaczego Kościół katolicki naucza o wieczystym dziewictwie Marii, chociaż nie ma to żadnego poparcia ani w tradycji, ani w Biblii? Niewątpliwie dlatego,
że dziewictwo rzekomo przydaje świętości. Ale według Biblii dziewictwo jest cnotą jedynie wśród osób stanu wolnego.
Apostoł Paweł radzi małżonkom, aby nie pozbawiali się wzajemnie powinności małżeńskich, a Maria nie spełniałaby tych powinności, gdyby pozostała dziewicą po urodzeniu Jezusa. 1 Kor. 7:3-5.

A zatem wcale nie zniesławiamy Marii, gdy przyjmujemy, że jako uległa żona oddawała małżeńską powinność Józefowi, a w rezultacie miała oprócz Pana Jezusa jeszcze inne dzieci. Zarówno rozsądek, jak i Pismo Święte wskazują więc, że Pan Jezus rzeczywiście miał przyrodnich braci i przyrodnie siostry.

Polityka plików cookies