ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

CO TO JEST POKUTA?

CO TO JEST POKUTA?

Pokuta to zmiana nastawienia. Osoba, która okazuje skruchę, zmienia zdanie i postanawia żyć inaczej. Zbawienie ma miejsce, gdy człowiek odpokutuje za swoje grzechy i zwróci się do Boga.

Pokuta oznacza „zmianę kierunku” lub „zmianę myślenia”. Bóg pomaga nam dojść do prawdziwej pokuty 2 Tymoteusza 2:25 „napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawd”

W BIBLII POKUTA TO:

UZNANIE, ŻE JEST SIĘ GRZESZNIKIEM

Aby odpokutować, osoba musi zrozumieć, że zgrzeszyła. Wszyscy zgrzeszyli. Osoba, która okazuje skruchę, zasmuca się, ponieważ rozumie, że grzech jest zły 2 Koryntian 7:9-10 "teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć". Dlatego pokutuje, wyznaje grzechy i prosi Boga o przebaczenie.

ZMIANA ŻYCIA

Pokuta to nie tylko smutek z powodu grzechu. Pokuta decyduje również o zmianie twojego życia. Kiedy ktoś pokutuje, decyduje się porzucić grzech i żyć dla Boga. On nie jest zadowolony z grzechu; chce czynić to, co słuszne i podobać się Bogu Rzymian 2:6-8 „który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta”.

RÓŻNICA MIĘDZY ŻALEM A POKUTĄ

Żal oznacza uczucie smutku i winy za grzech. Pokuta jest następnym krokiem. Kiedy pokutujemy, decydujemy się na zmianę. Zamiast nadal odczuwać wyrzuty sumienia, żalu i nic nie robić, zdecydowaliśmy się zmienić swoje życie i szukać sposobu, aby to zrobić. Biblia wyjaśnia, że istnieją dwa rodzaje smutku: smutek, który niszczy i smutek, który prowadzi do zbawienia 2 Koryntian 7:10 „smutek wydług tego świata” wywołuje jedynie wyrzuty sumienia, żalu, które przynoszą poczucie winy i potępienie. Ale „Boży smutek” prowadzi do pokuty.

Żal to potępienie nas w naszym sumieniu. Pokuta jest rozwiązaniem potępienia. Kiedy pokutujemy, jesteśmy zdeterminowani, aby postępować inaczej, odrzucając grzechy naszego poprzedniego, starego życia. Zaczynamy walczyć przeciwko grzechowi, żyć inaczej, z czystym sumieniem. Pokuta przynosi Boże przebaczenie, które uwalnia nas od winy. Ale nie możemy sami zmienić naszego życia, potrzebujemy Pana Jezusa.

Główną konsekwencją pokuty jest zmiania życia. Zmienia się stosunek do grzechu. Teraz osoba nie chce dalej grzeszyć. Z pomocą Pana Jezusa możesz odrzucić grzech i wybrać czynienie tego, co słuszne List Jakuba 4:7-8 „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy”.

Osoba skruszona w pukucie jest gotowa przyjąć Bożą korektę i nauczyć się, jak żyć we właściwy sposób. Nie oznacza to, że już nigdy nie zgrzeszy. Ale oznacza to, że będzie prosić o przebaczenie, starać się czynić lepiej i zwalczać pragnienie grzechu 1 Jana 1: 8-9 „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”.

INNĄ KONSEKWENCJĄ POKUTY JEST WOLNOŚĆ OD WINY.

Kiedy ktoś pokutuje, Bóg odpuszcza mu grzechy. Teraz nie musi już dłużej żyć z ciężarem winy. Osoba po pokucie rozumie, że nie podlega już potępieniu Rzymian 8: 1-2 "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci".

Z biegiem czasu pokuta ma wiele konsekwencji zewnętrznych. Bóg uwalnia od grzechu, aby czynić dobre uczynki Tytusa 2:14 ”który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”. Budzi w sercu pragnienie czynienia dobra i pomaga je urzeczywistniać.

Niech Bóg was błogosławi w imię Jezusa, w miłości Chrystusa Pastor Antero Kaczan.

Polityka plików cookies