ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu?

MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu?

Pismo Święte trzykrotnie wspomina o modlitwie w Duchu. 1 Koryntian 14.15, „Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem”.

Efezjan 6.18, „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły
w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.”

Juda werset 20, „Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu
o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym”.

Zatem, co tak naprawdę oznacza „modlitwa w Duchu”?

Greckie słowo tłumaczone, jako „modlić się w” może mieć kilka różnych znaczeń. Może oznaczać „przez kogoś”, „z pomocą”, „w obecności” oraz „w jedności z.” Modlitwa w Duchu nie odnosi się do tego, co mówimy, a dotyczy raczej tego, w jaki sposób się modlimy. Modlitwa w Duchu jest zanoszeniem próśb zgodnych z prowadzeniem Ducha. To modlitwa o rzeczy, w których Duch nas prowadzi. Rzymian 8.26 mówi nam, „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy, bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”.

Jeśli chodzi o modlitwę w Duchu związane są z tym dwa fragmenty biblijne w listach do Ef 8:1 8 i Judy w. 20, każdy, kto już przeżył prawdziwe nowe narodzenie, może i powinien modlić się w Duchu, to znaczy być kierowanym, prowadzonym i natchnionym przez Ducha Świętego. W Efezjan 6.18 Paweł instruuje nas, abyśmy „zanosili o każdym czasie modlitwy w Duchu”. Dlatego modlitwa w Duchu powinna być zrozumiałą modlitwą w mocy Ducha, pod jego prowadzeniem i zgodnie z jego wolą.

Modlitwą w Duchu z 1 Koryntian 14:15 może i powinna modlić się osoba,
która została ochrzczona Duchem Świętym i posiada dar Ducha Świętego, taki jak dar mówienia językami.

Niektórzy, opierając się na 1 Koryntian 14.15 przyrównują modlitwę w Duchu
do modlitwy na językach. Paweł, omawiając dar języków, wspominał
o
„modlitwie duchem.” 1 Koryntian 14:14 stwierdza, że gdy człowiek modli się na językach, to nie rozumie tego co mówi, gdyż używa języka którego nie zna. Poza tym, nikt inny nie wie, co zostało powiedziane, jeśli nie ma żadnej osoby, która mogłaby słowo wyłożyć (1 Koryntian 14.27-28).

Dlatego modlitwa w Duchu przez dar języków buduje tylko tych, którzy się modlą, dlatego jest to w 100% osobista modlitwa z Bogiem. Kiedy ludzie modlą się przez dar Ducha Świętego modlitwą w językach powinni modlić się cichymi tonami, niech mówią samym sobie i Bogu. Jeśli ktoś publicznie modli się i mówi w darze języków, musi mieć kogoś, kto przetłumaczy to używając daru wykładania języków, jeśli nie ma nikogo, kto by wykładał, niech mówią samym sobie i Bogu.

Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w dary Ducha Świętego, musimy prosić Boga o dary, które mają być używane na chwałę Boga. To, czego nie możemy zrobić, to wywołać zamieszania w kościele usługując tymi darami, ale wszystko powinno się odbywać z umiejętnością i porządkiem, ponieważ Bóg nie jest Bogiem bałaganu, ale porządku!

Greckie słowo tłumaczone jako, „modlić się w” ma też poniższe znaczenia:

1- Modlitwa „przez kogoś” - przez Ducha Świętego;

2 - „z pomocą” - Ducha Świętego;

3 - „w obecności” - Boga Ojca i Syn;

4 - „w jedności z ” - Boga Trójcę.

Jak odróżnić modlitwę w Duchu od modlitw podszywających się pod nią?

Jak dowiedzieliśmy się już wcześniej jednym ze znaczeń greckiego słowa „modlić się w” jest „modlić się „w jedności z”. Zatem motywacje, postawa lub prośby osoby modlącej się w Duchu muszą być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi właściwej modlitwy, które pozostawił nam Jezus.

Duch Święty jest jedną z osób Trój-jedynego Boga. Czytamy, że nie jeden raz przemawiał (Hbr 3:7-8, Dz. Ap. 13:2-3), lecz sam kieruje naszą uwagę na Jezusa, gdyż po to przyszedł, aby złożyć świadectwo o Jezusie (Jan 15:26) oraz by Jezus był uwielbiony (Jan 16:13-14). Czytamy, że Duch Święty „z mojego weźmie i wam oznajmi”. Widzimy, zatem, że modlitwa, która prawdziwie płynie z Ducha jest zgodna z wolą Jezusa, ponieważ Duch Święty i Jezus są w jedności a w Duchu modlimy się „w jedności z”. Jest do dla nas ważna informacja, aby weryfikować treść modlitw osób, które mogą próbować zwieść nas, mówiąc, że odbyła się ona w Duchu.

Cechy właściwej modlitwy w Duchu.

Do tej pory nauczyliśmy się, że treść modlitwy w Duchu nie może w

żaden sposób odbiegać od woli naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż ten, który zanosi taką modlitwę - Duch Święty, jest w pełni zgodny z wolą naszego Zbawiciela, są oboje jednością. Jaka zatem powinna być charakterystyka takiej modlitwy? Poniżej kilka wskazówek jakie udzielił nam nasz Pan, kiedy uczył nas właściwie modlić się.

Z fragmentu Mt 6:5-18 możemy bardzo wiele zrozumieć i wyciągnąć cenne wnioski, jaki rodzaj modlitwy podoba się Bogu:

 • Modlący się nie powinien w żaden sposób kierować uwagi na siebie, czy modlitwa koncentruje się na człowieku czy na Bogu?

 • Treść modlitwy nie może być w żaden sposób kształtowana, aby zadowalać słuchaczy, ale powinna przynosić chwałę jedynie Bogu.

 • Jezus uczył, aby nie powtarzać bezmyślnie modlitw, wielomówność nie wpływa na Bożą odpowiedź.

 • Jezus dopuszcza jednak modlitwę, którą powtarzamy (trwamy w niej), jeżeli motywacja tej modlitwy jest słuszna. Jezus uczy nas tego w przypowieści
  w Łk 18:1-5.
  Istnieje, zatem różnica między bezmyślnym powtarzaniem a trwaniem w modlitwie.

 • W modlitwie „Ojcze Nasz” nie znajdziemy takich słów jak „ja”, „mój”, „moje”- dzięki temu rozumiemy, że Jezus próbuje uwolnić nas od skoncentrowania się na sobie w naszych modlitwach (najpierw szukamy Bożej chwały).

 • Początek tej modlitwy ukazuje nam, że mamy do czynienia z naszym Ojcem, który jest jednocześnie kochającym, pełnym wszechmocy i mądrości Bogiem, którego wola jest dla nas nadrzędna i najważniejsza - Jego mądrość w planowaniu mojego życia jest DOSKONAŁA.

 • Modlitwa „Ojcze Nasz” zawiera 6 próśb - pierwsze 3 dotyczą osoby Boga, mamy przede wszystkim żyć tak, aby Jego imię było uwielbione, uświęcone dzięki temu jak my żyjemy.

 • Kiedy modlimy się, aby przyszło Jego królestwo, czy godnie je reprezentujemy tutaj jeszcze za naszego życia na ziemi?

 • Kiedy według tej modlitwy prosimy Boga o Jego wolę na tej ziemi, czy jesteśmy świadomi, że oddajemy nasze osobiste życie pod Jego wole? Czy z powagą czytamy Słowo, aby szukać w Nim woli dla nas? Bez woli Boga w naszym życiu, w jaki sposób będzie się wypełniała Jego wola na ziemi?

Podsumowanie.

Bazując na nauce naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy zrozumieć, czym powinna charakteryzować się prawdziwa modlitwa w Duchu. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, a On przyszedł nie tylko po to, aby przekonywać świat o grzechu Jn 16:8 „A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie”, ale aby we wszystkim uwielbić Jezusa Chrystusa Jn 16:14a „On mnie uwielbi…”.

Zwracajmy, więc bacznie uwagę, czy treść modlitw przede wszystkim oddaje chwałę naszemu Bogu, czy osoba zanosząca taką modlitwie żyje sprawiedliwym życiem, czy w życiu takiej osoby dzieje się wola naszego Pana, czy jednak człowiek ten żyje według własnych planów, czy modlitwa jest chrystocentryczna, czy skupia się na ego człowieka. Należy pamiętać, że cała treść takiej modlitwy nie może być sprzeczna z żadną nauką Biblii, którą także w całości natchnął Duch Święty z pomocą którego się modlimy.

Niech Bóg was błogosławi w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, w miłości Chrystusa Pastor Antero Kaczan, oraz Łukasz Ładak.

Polityka plików cookies