ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością

Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością

Przyp. 6:16-19 „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi. Nienawidzieć, to znaczy czuć wstręt, okropność do czegoś. Obrzydliwością jest coś czego Bóg bardzo nie lubi.

Kiedy biblia mówi, że Bóg nienawidzi i czuje obrzydliwość do czegoś musimy być czujni, żeby unikac tych rzeczy w naszym życiu. Będziemy teraz badać w Piśmie tych siedem rzeczy, które obrarzają Święty charakter Boży.

Butne oczy...”

Butne oczy są aroganckie, dumne-pyszne i zarozumiałe. Bóg zawsze potępia arogancję człowieka, ponieważ jest ona przeciwko mądrości Bożej. Przyp. 8:12-13 mówi „Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady. Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.” . W Izajasza 2:1-5 jest proroctwo o Mesjaszu. W tym samym rozdziale również pokazane jest, że Chrystus przyjdzie i będzie przeciwko pysze i arogancji człowieka. (Izajasza 2:12-17).

Jednym z celów chrześcijanina jest wygrać z wyniosłością, pychą, dumą. Paweł napisał: 2 Kor. 10:4-6 „Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite.”

Kłamliwy język...”

Na tej liście z siedmiu rzeczy, których Bóg nienawidzi trzy z nich są to grzechy z powodu języka. Bóg nienawidzi kłamstwa. Kłamca będzie karany przez Boga. (Ps 7:13-17). Wiele osób ufa kłamstwu, myślą że mogą oszukać świat, a nawet Boga. W ich arogancji nie ma zaufania do Boga. (Ps 40:5). Sługa Boży porzuca kłamstwo i szuka przykazań Bożych (Ps 119:163). W taki sam sposób, który Bóg nienawidzi kłamstwa osoba sprawiedliwa też go nienawidzi (Przyp. 13:5).

Ręce, które przelewają krew niewinną,..”

Bóg zawsze nienawidził przemocy w ludziach. W 1 Mojż. 6:13, przemoc jest opisana jako powód do zniszczenia człowieka w potopie. W Przyp. 24:1-2, uczymy się, że sługa Boży musi trzymać się daleko od ludzi którzy używają przemocy: „Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu." Parę lat wcześniej za nim Bóg użył Babiloni do zniszczenia miasta Jeruzalem, On tłumaczył swoje powody odnośnie tej kary. Bóg powiedział, że pomiędzy ich błędami ziemia była pełna przemocy (Ezechiela 8:17-18). W czasie którym żyjemy przemoc jest nie do opanowania i jest godna pożałowania. W tym samym czasie, kiedy kłamcy polityczni obiecują ochronę dla państwa, my wiemy że odpowiedź znajdujemy w innym kierunku. Państwo musi uczyć ludzi i też chrześcijanie muszą uczyć się nawzajem o potrzebach zachowywania pokoju który znajdziemy w Bogu.

Kiedy Bóg mówił o przelewaniu krwi niewinnej, On połączył przemoc z niesprawiedliwością. Bóg jest doskonałym sprawiedliwym, i jakakolwiek niesprawiedliwość jest odrzuceniem Jego charakteru (5 Moj. 32:4). Osoba, która potępia sprawiedliwego albo usprawiedliwia bezbożnych jest obrzydliwością dla Pana (Przyp. 17:15; 18:5). Żeby uniknąć takiej niesprawiedliwości, musimy przypominać radę mądrego Salomona w Przyp. 18:17 "Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki." Człowiek sprawiedliwy zawsze stara się słuchać obu stron przed osądzeniem. Jezus mówił: "Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie." Jan. 7:24

Serce, które knuje złe myśli...”

Bezbożni knują spisek przeciwko sprawiedliwym. Istnieje tak wiele niesprawiedliwości na świecie, że dobrzy ludzie stają się zdesperowani. Ale, ta sytuacja zostanie odwrócona. Ps. 37:12-17 mówi: „Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego, bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, lecz miecz ich wbije się w ich własne serca. A łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze.”

Żeby lepiej zrozumieć postępowanie Boże o "serce, które knuje złe myśli” czytaj Ps 50:16-23. Te wersety pokazują, że nawet ludzie którzy służą Bogu i nauczają Słowo Boże mogą być winni tego grzechu. Nie ma wartości głoszenie Słowa Bożego i używanie tych samych ust do zniesławiania braci. Nie możemy potępiać złodzieji i tych którzy popełniają cudzołóstwo naszymi ustami, kiedy w tym samym czasie popełniamy te same grzechy .

Nogi, które śpieszą do złego...”

Bóg stworzył człowieka aby mu służyć i mieć z nim społeczność. Musimy składać nasze ciało jako ofiarę żywą, świętą dla Boga, aby czynić wolę naszego Stwórcy i Odkupiciela (Rzymian 12:1-2). Te rzeczy które Bóg niecierpi pięć dotyczy ciała (oczy, język, ręce, serce i nogi). Grzech jest czymś złym, i ciągnie bezbożnych. Kiedy osoba dopuszcza się do pokuszenia i leci do grzechu, ta osoba jest odrzucona przez Boga. (Ps 34:17). Salomon ostrzega nas o niebezpieczeństwie do chodzenia drogą tych którzy czynią zło: Przyp. 1:15-16 „Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki! Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew." Prawdziwy uczeń Jezusa nienawidzi zło a miłuje dobro (Przyp. 8:13; Tytusa 1:8). Przez te wersety możemy zauważyć, że wymagają one od nas nowego sposobu myślenia. Bóg nie prosi tylko żebyśmy nie czynili zła, ale żebyśmy je nienawidzili. On nie chce abyśmy tylko czynili dobro, ale też abyśmy miłowali dobro. Ale wyzwanie!

Składanie fałszywego świadectwa...”

W tych siedmiu rzeczach które Bóg nienawidzi, o kłamstwie mówi dwa razy. Nigdy nie możemy lekceważyć powagi tego grzechu. Bóg jest prawdą, i kłamstwo nie przychodzi od Niego (Jana 8:44). Kłamstwa nie są żartami. Musimy nauczyć się zawsze mówić prawdę. (Efezjan 4:25).

Sianie niezgody między braćmi”

Jeszcze raz znajdujemy w tej liście grzechy które dotyczą języka. Spory są dziełem osób które złorzeczą. „Gdy niestaje drew, gaśnie ogień; tak gdy nie będzie klatecznika, ucichnie zwada. Jako węgiel martwy służy do rozniecenia, i drwa do ognia; tak człowiek swarliwy do rozniecenia zwady." (Przyp. 26:20-21). (BG). Niestety istnieją osoby na tym świecie, które zajmują swój czas po to aby źle mówić o innych i siać spór-niezgodę. Bóg nienawidzi takiego zachowania. W Rzymian 1:29, Bóg zalicza spory do najgorszych z grzechów.

Zuchwałość jest jednym ze źródeł do sporu, który dzieli braci, Przyp. 13:10 mówi: "Zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość." Przyp. 17:19 potwierdza ten sam fakt: "Kto miłuje zwadę, miłuje grzech; a kto wynosi usta swe, szuka upadku." (BG)

Spory jest łatwo zacząć, ale bardzo trudno jest je zakończyć. Podobnie jest z tamą, w której osoba zrobi małą dziurkę i szybko traci nad nią panowanie. Jeden mały spór wzrasta w taki sposób, że nikt nie da rady go zachamować. Przyp. 17:14 „Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę; więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. Najlepszym sposobem żeby zakończyć jeden spór jest go nie zaczynać.

Zakończenie

Poprzez krótkie 8 lata małżeństwa, nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy: kiedy kochamy osobę, staramy się unikać czynić rzeczy których ona nie lubi. Kiedy Bóg mówi, że nienawidzi i ma obrzydliwość do tych siedmiu rzeczy, mówi że ci ludzie którzy Go kochają będą robić wszystko aby nie popełniać tych paskudnych grzechów w ich życiu. Niech Bóg nam pomaga żyć daleko od tych rzeczy których On nienawidzi i ma wstręt.

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies