ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

Kościół żyjący w Woli Bożej

Mały artykuł - Kościół żyjący w Woli Bożej

Tekst: List do Efezjan 5:17-21; List do Rzymian 12:1-2; I Tesaloniczan 5:17-19; I Piotra 2:15.

Często słyszy się zwroty takie jak: "Jeśli Bóg chce." Kiedy słyszymy te słowa, możemy się zatrzymać i pomyśleć. "Co jest wolą Bożą do tych wszystkich spraw?".

Powinno być powszechne wśród nas zmartwienie o wolę Bożą w naszym życiu. Żyjemy w trudnych czasach, wzburzonych, pełnych przemocy, buntu, niepewności, itp.. Wiele niepokoju i obaw jeśli zaczniemy myśleć i oceniać wszystkie codzienne problemy, to na pewno nie będziemy chcieli wychodzić z domu.

Choć życie przynosi nam różne doświadczenia to jesteśmy zaproszeni by poznawać wolę Boga dla naszego życia i dla Kościoła również. Powinniśmy dokonywać Bożą wolę. (Ef 5:17; Rz 12:2).

W przeciwieństwie do bycia w niepokoju i zmartwieniu w poszukiwaniu oznak woli Bożej, musimy żyć szukając mądrości, aby zrozumieć Jego wolę, która jest objawiona w Jego Słowie. Jego wola nie jest niejasna albo abstrakcyjna, ale jest to jasne jak światło!

Co mamy na myśli to, że wola Boża, objawia się nam, kiedy mamy dobrą wolę aby słuchać Jego Słowa. Omówimy trzy teksty, które pokazują nam wolę Bożą odnośnie do nas i do Kościoła:

I. WOLĄ BOŻĄ JEST ŻYĆ W CIĄGŁEJ RELACJI Z NIM (I Tesaloniczan 5:15-24).

Wersety te mają coś wspólnego. Odzwierciedlają one zadowolenie z życia, satysfakcję i radość pomimo okoliczności.

· Zawsze się radujcie, oznacza, że zawsze powinniśmy być wdzięczni za wszystko. Wierząc, że Bóg kontroluje każdą sytuację.

· Nieustannie się módlcie, znaczy mieć relację, być zależnym, mieć przyjaźń i szacunek do Boga.

· Za wszystko dziękujcie, to strategia stałej relacji, podczas gdy we wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami (Rzymian 8:37), i że w Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni w różnego rodzaju niebiańskich błogosławieństw. (Ef 1:3).

Praktyczna wskazówka:

· Mieć życie poświęcone modlitwie i czytaniu Biblii, słuchaniu i śpiewaniu hymnów pochwalnych (pamiętaj, Bóg mieszka pośród uwielbienia);

· Brać udział stale w nabożeństwach, być zaangażowanym w pracy swojego Kościoła.

Pamiętając, że nasza relacja z Bogiem nie powinna być bolesna, lub jakbym MUSIAŁ spełnić obowiązek. Relacja z Bogiem idzie znacznie dalej. (Jana 5:2-3; Efezjan 6:6-8).

II. WOLA BOGA JEST ABYŚMY MIELI CZYSTOŚĆ MORALNĄ. (I Tesaloniczan 4:3-8).

Tekst mówi nam, że powinniśmy zawsze wzrastać. Dwa ważne słowa, nad którymi musimy rozmyślać:

. Uświęcenie: oddalenie (odległość, bycie z dala od wszystkiego co może obrażać Boga). (I Tesaloniczan 5:23);

· Wszeteczeństwo: trzymać się z dala od wszelkiej formy seksualnego grzechu przed lub poza małżeństwem. (I Kor 6:18; Kol 3:5; I Koryntian 3:16-17; Ef 5:1-15). Też Wszeteczeństwo duchowe, odstępstwo, List Jakuba 4:4, (Biblia Gdańska).

(I Tesaloniczan 4:6 „aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata”. (I Piotra 3:8-9) (I Tesaloniczan 4:6: Uważaj!

Kłamstwa Szatana! "Każdy to robi", „Głos ludzi jest głosem Bożym”. To jest nie prawda! „Ludzie, którzy nie uznają suwerenności Bożej żyją w królestwie Ciemności, (I Jana 5:19; Jakuba 4:4).

Staraj się zachować czysty umysł, serce, uciekając-unikając nawet wszelkiego pozoru złego. NIE słuchaj kłamstw szatana. (Przykład: Ewa i Adam)

Biblia nas uczy, aby nasze umysły były zajęte rzeczami pochodzącymi z Nieba. (Filipian 4:8; 5:22; Kol. 3:1-2).

III. WOLĄ BOŻĄ JEST ABYŚMY BYLI POSŁUSZNI WŁADZOM W NASZYM ŻYCIU. (I Piotra 2:12-15).

Tekst pokazuje nam sytuację prześladowania, oszczerstwa, interwencji policji itp..

Chrześcijanin jest nawoływany (zachęcany) aby mieć godne życie, mieć piękne świadectwo do tego stopnia, że nikt nie może mieć nic do powiedzenia, do zdyskredytowania. (I Tesaloniczan 4:11-12, Piotra 2:15).

Władze są ustanowione przez Boga i używane przez Niego do ujawnienia Jego woli, nawet jeśli nie podoba się to nam, to znaczy jeśli nie jest po naszej myśli.

Ważne! Jeśli nie narusza zasad biblijnych, musimy być posłuszni.

Bóg jest suwerenny. Jeśli on powołuje władzę ma również prawo do usunięcia jej. (Przykład: Saul, Nabuchodonozor).

Niektóre przykłady presji, które świat stara się wywrzeć na nas:

· Ustawy rządowe, podatki itd..

Świat mówi: Władza jest nieuczciwa, niesprawiedliwa.

· Rodzice, randki, szkoła

Świat mówi: Rodzice są przestarzali, nie na czasie.

. Przywództwo kościoła.

Cielesny człowiek mówi: nie musimy szanować albo słuchać przywódców, (Hebr. 13:17).

Wnioski:

Głos ludu nie jest głosem Boga! Wolą Bożą jest to, że idziemy zgodnie z Jego standardami, pomimo sugestii świata. (Gal 5:16-25; Rz 12:1-2).

Powinniśmy być zainteresowani bardziej pragnieniami, które zostały już objawione, i niech Bóg w swej nieskończonej miłości dba o nasze życie, ponieważ On nas zna i wie bardzo dobrze o wszystkich naszych słabościach i potrzebach. (Psalm 139; I Piotra 5:7; Flp 4:19).

Jesteśmy zaproszeni aby zawsze wzrastać (I Piotra 3:18; Ozeasza 6:3; Izaiasza 64:4; Efezjan 4:13-16; Kolosan 1:9-10), aby nie mieć porażki powinniśmy żyć wolą Bożą zawsze !

W miłóści Chrystusa pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies