ADRES I KONTAKT STRONA GŁÓWNA
WITAMY KIM JESTEŚMY? W CO WIERZYMY ZBORY W POLSCE NABOŻEŃSTWA GALERIA KONTO KOŚCIOŁA KAZANIA WYDARZENIA Uwolnienia od duchów nieczystych i uzdrowienia EWANGELIA W 3 MINUTY - VIDEO ARTYKUŁY Jak Zostać Zbawionym? WALKA DUCHOWA W UMYŚLE BÓJ PRZYCIWKO ZŁYM DUCHOM! Zbroja Boża KIEDY WSZYSTKO IDZIE ŹLE: NA PRZYKŁADZIE JOBA Złoczyniec Na Krzyżu Co Pan Jezus chciał powiedzieć kiedy mówił: "Nie dawajcie psom tego, co święte?" ATRYBUTY TRÓJCY ŚWIĘTEJ W BIBLII Rzeczy które nienawidzi Bóg i są dla niego obrzydliwością SZTUKA MILCZENIA MAŁY ARTYKUŁ O MODLITWIE DO ZMARŁYCH, O ZMARŁYCH I O SPIRYTYŹMIE NIEBO I PIEKŁO! Czyściec??? BLUŹNIERSTWO PRZECIW DUCHOWI NAUKA O DUCHU ŚWIĘTYM JAK SŁUCHAĆ BOŻEGO GŁOSU? Nauka o Przebaczeniu CHRZEST W WODZIE OSKARŻENIE KRZYŻA SZABAT DARY I SŁUŻBY W KOŚCIELE CZY CHRZCIĆ DZIECI? HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR, CZĘŚĆ I HOMEOPATIA - OKULTYZM W SŁUŻBIE MEDYCYNY - TWÓJ DUCHOWY WYBÓR – CZĘŚĆ II DZIESIĘCINA Wieczerza Pańska Kościół żyjący w Woli Bożej CO TO JEST POKUTA? CIAŁO, DUSZA I DUCH DLACZEGO KOBIETY NIE MOGĄ BYĆ PASTERZAMI? Czy Jezus miał rodzonych braci i siostry? MODLITWA W DUCHU - Czym jest modlitwa w Duchu? VIDEO DLA WIERZĄCYCH RÓŻNE VIDEO BARDZO CIEKAWE VIDEO PASTOR ANTERO KACZAN Adres i Kontakt JAK ZIDENTYFIKOWAĆ SEKTĘ Świadectwa Ciekawe linki Facebook Pastor Antero Kaczan FACEBOOK ZBÓR W WARSZAWIE FACEBOOK ZBÓR W LUBLINIE FACEBOOK ZBÓR W ZAMOŚCIU
Szybki kontakt

Zbroja Boża

Zbroja Boża

Ef 6:10-18. Pan zaopatrzył Swój Kościół w zbroje nadprzyrodzoną, abyśmy mogli mieć panowanie nad królestwem złego i mogli przeciwstawiać się mu, po to abyśmy wyszli z tej wojny zdrowi i zbawieni.

*Przyłbica zbawienia - w.17 Hełm rzymski (galea) choronił głowę rzymskiego piechura, będąc zawiązywanym pod brodą skórzanym paskiem. Paweł mówił, że ta część broni reprezentowała zbawienie, możliwe że miał na myśli Izajasza 59:17. Zbawienie chroni człowieka w Chrystusie żeby nie popadł w potępienie przez grzech.

Oznacza wszystkie Boże poczynania względem grzesznika – oświecenie, ochronę, przebaczenie, uzdrowienie i błogosławieństwo.

Obejmuje wszystkie nasze rzeczywiste duchowe potrzeby odnoszące się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Boży dar zbawienia daje nam wytchnienie.

Nasze życie, reputacja, radość, pokój i nadzieja nie są już na łasce ludzi, demonów czy okoliczności. Nosząc taką "przyłbicę", możemy mówić wraz z Pawłem: "Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?", Rzym. 8,31 i "Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?" (Rzym. 8,35).

*Opasawszy biodra swoje prawdą - w. 14. Prawdą jest Pan Jezus. Chrześcijanin musi być całkowicie połączony z Jezusem w doskonałej społeczności, Jana 15.2-7. Ta zbroja oznacza, że chrześcijanin jest okryty przez Pana Jezusa, i przyjmuje naturę moralną Chrystusa, Rzy. 8.29. Czym jest Prawda? Cytaty z Biblii. (Jana 17:17). Słowo Boże jest prawdą, Efezjan 6:14. Jezus powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem." Jana 14:6; Jana 8:31-32; I P. 1, 13. Napełniaj umysł Słowem; umysł otwiera drzwi dla Ducha.

*Pancerz sprawiedliwości - w. 14. Pancerz składał się z metalowych (żelazo lub brąz) płytek pokrywających klatkę piersiową, ramiona i plecy oraz z 4 do 7 skórzanych pasów. Poszczególne płyty utrzymywał razem od wewnątrz skórzany rzemień. Wierzący okryty jest sprawiedliwością Bożą, Rzy. 3.21 i 5.1. Jego winy zostały ukrzyżowane na krzyżu z Chrystusem, Rzy. 13.12-14 i Ef 4.24.

Co ochraniał pancerz:

1) Serce = uczucia – Przyp. Salom. 4:23; 2) Płuca, oddychanie = wolność – 1 Piotr 2:15-16; Gal. 5:13; 3) Kręgosłup = fundament naszego życia – 1 Kor. 3:10-16

Naszą sprawiedliwością jest Jezus Chrystus, w którego mamy się przyoblekać jak w pancerz. Gal. 2:20.

*Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju - w. 15. Caligae – sandały rzymskie były obuwiem noszonym przez rzymskich legionistów do centurionów włącznie. Były one formą podkutych sandałów. Znaczy mieć stanowczy fundament duchowy. Obuwszy nogi z gotowością, chęcią do zwiastowania ewangeli pokoju, Iz 52:7-9.

Jesteśmy w Jeruzalem i jest czas wojen. Nasz król i nasze wojska są daleko od domu walcząc z silnym, groźnym wrogiem. A my czekamy na wiadomość. Biegnie do nas posłaniec z dobrą nowiną, że nasz król pokonał wroga i jest pokój. Posłaniec dzieli się dobrą nowiną pokoju. Mamy być tacy jak on. Musimy ciągle i nieustannie mówić ludziom o naszym Królu, który pokonał wroga, żebyśmy mogli żyć w pokoju i wolności.

W miłości Jezusa Chrystusa pastor Antero Kaczan

Polityka plików cookies